موضوعات خود را با ما در میان بگذارید
حوزه نام و نام خانوادگی سمت داخلی
ریاست آقای دکتر جعفر احمدی رئیس 300
آقای محسن باقری رئیس دفتر ریاست و دبیرخانه 300
معاونت آقای دکتر مسعود بابایی سرپرست معاونت فناوری 318
آقای دکتر پیمان حیدریان معاون پشتیبانی 317
روابط عمومی آقای طیب اسکندری نژاد مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 328
آقای عباس چگینی کارشناس روابط عمومی 348
دفتر راهبردی آقای حسین ساوه مسئول دفتر برنامه‌ریزی راهبردی 307
حراست آقای مهدی ملایی مدیر حراست 307
پذیرش خانم سوده باقری کارشناس جذب و پذیرش 309
مرکز رشد خانم فضه الزهرا عبدالرزاقی مدیر مرکز رشد و مسئول مرکز مالکیت فکری 310
خانم سید مریم حسینی کارشناس مرکز رشد جامع 315
آقای سعید جمالی کارشناس مرکز رشد جامع 355
اداره خدمات فنی و تخصصی آقای مهدی ملایی رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی 313
آقای محمد عبداللهی کارشناس اداره خدمات فنی و تخصصی 352
آقای مجید آهنگریان کارشناس اداره خدمات فنی و تخصصی 312
مرکز نوآوری آقای شایان امانی مدیر شعبه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری قزوین 103
اداری و مالی آقای سید مهدی آبفروش پورفرد مدیر اداری و مالی 303
خانم سارا محمدنیا کارشناس امور مالی 302
خانم زهرا یوسفی کارشناس امور مالی 332
خانم مینا بهمنی کارشناس امور مالی 342
خانم بهاره حیدری کارشناس امور اداری 301
آقای مصطفی لطفی کارپرداز و مسئول انبار 308
امور موسسات آقای سبحان عطائی سرپرست امور موسسات و بازاریابی 316
آقای امیر پیوندچی کارشناس امور موسسات و بازاریابی 354
آقای احمد شوقی کارشناس امور موسسات و بازاریابی و IT 314
دفتر فنی آقای سید امیرحسین شادمان کارشناس عمرانی 337
صندوق آقای سید محمدرضا حسینی فاطمی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 304