موضوعات خود را با ما در میان بگذارید
حوزه نام و نام خانوادگی سمت داخلی
ریاست آقای دکتر جعفر احمدی رئیس 300
آقای محسن باقری رئیس دفتر ریاست و دبیرخانه 300
معاونت آقای دکتر مسعود بابایی سرپرست معاونت فناوری 318
آقای دکتر پیمان حیدریان معاون پشتیبانی 317
روابط عمومی آقای طیب اسکندری نژاد مسئول روابط عمومی و اموربین الملل 328
آقای عباس چگینی کارشناس روابط عمومی 348
دفتر راهبردی آقای حسین ساوه مسئول دفتر برنامه‌ریزی راهبردی 307
پذیرش خانم سوده باقری کارشناس جذب و پذیرش 309
مرکز رشد خانم فضه الزهرا عبدالرزاقی سرپرست مرکز رشد و مسئول مرکز مالکیت فکری 310
خانم سید مریم حسینی کارشناس مرکز رشد جامع 315
آقای سعید جمالی کارشناس مرکز رشد جامع 355
اداره خدمات فنی و تخصصی آقای مهدی ملایی رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی و مدیر حراست 313
آقای محمد عبداللهی کارشناس اداره خدمات فنی و تخصصی 352
آقای مجید آهنگریان کارشناس اداره خدمات فنی و تخصصی 312
آقای احمد شوقی کارشناس IT 314
مرکز نوآوری آقای شایان امانی مدیر شعبه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری قزوینه 103
اداری و مالی آقای سید مهدی آبفروش پورفرد مدیر اداری و مالی 303
خانم سارا محمدنیا کارشناس امور مالی 302
خانم زهرا یوسفی کارشناس امور مالی 332
خانم مینا بهمنی کارشناس امور مالی 342
خانم بهاره حیدری کارشناس امور اداری 301
آقای مصطفی لطفی کارپرداز و مسئول انبار 308
امور موسسات آقای سبحان عطائی سرپرست امور موسسات و بازاریابی 316
آقای امیر پیوندچی کارشناس امور موسسات و بازاریابی 354
دفتر فنی آقای سید امیرحسین شادمان کارشناس عمرانی 337
حقوقی آقای مجتبی مهرورزی کارشناس حقوقی 338
صندوق آقای سید محمدرضا حسینی فاطمی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 304