حمایت ها و مزایا

مزایا و حمایت های استقرار در پارک

 • شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری به استناد ماده (۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات، می‌توانند از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند. بعضی از قوانین در زیر لیست شده است
 • اخذ مجوز فناوری
 • تسهیل ارتباط با موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه؛
 • استفاده از امکانات و زیرساخت های مشترک ( مانند اینترنت پر سرعت، تأسیسات و نگهداری آن، نگهبانی، سالن جلسات و ... )و کاهش هزینه ها؛
 • بهره برداری از ارتباطات ایجاد شده با سازمان ها؛
 • تسهیل ارتباط با نیرو های متخصص و جوان دانشگاهی و تامین نیروی کار؛
 • حمایت از کارآموزی دانشجویان در شرکت های مستقر(طرح دستیار فناور)؛
 • استفاده از مزایای همجواری واحد های فناور با یکدیگر؛
 • پیدا کردن یک وجهه اعتباری جدید در قالب حضور در پارک علم و فناوری جهت توسعه بازار؛
 • پشتیبانی دولت و دستگاههای متولی از شرکت ها جهت توسعه فعالیت های خود؛
 • امکان استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصات در انعقاد قرارداد با سایر نهادهای دولتی ویژه شرکت های دانش بنیان؛
 • لغو محدودیت استقرار در شعاع 120 کیلومتری شهرها ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان؛
 • بهره مندی از ارتباطات با شبکه ای از کارگزاران ارائه دهنده خدمات تجاری سازی؛
 • امکان بهره مندی از واگذاری اراضی در اختیار پارک و اراضی ویژه شرکت های دانش بنیان در استان ؛
 • امکان اخذ و یا تدوین استاندارد ویژه محصولات نوآورانه شرکت های فناور و دانش بنیان؛
 • حمایت از ارائه خدمات ثبت اختراعات داخلی و خارجی؛
 • حمایت از ارائه خدمات ثبت علامت تجاری داخلی و خارجی؛
 • بهره مندی از خدمات مشاوره ای(حقوقی، مالی،بازاریابی)؛
 • حمایت از خدمت حضور در تورهای فناوری؛
 • حمایت از خدمت حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی؛
 • حمایت از دریافت خدمات آموزشی؛
 • بهره مندی از تسهیلات مالی؛
فهرست قوانین حمایتی