عضویت در پارک علم و فناوری قزوین

شرکت‌ها و گرو‌ه‌های فعال در حوزه فناوری و نوآوری می‌توانند برای عضویت در پارک فناوری اقدام کنند. 

انواع عضویتفرآیند عضویت

متقاضیان پذیرش در پارک، می‌توانند بعد از مطالعه شرایط و ضوابط پذیرش در پارک علم و فناوری قزوین درخواست خود را در انتهای همین صفحه ثبت کنند. سپس برای ارسال و تکمیل مدارک مورد نیاز نیز اقدام نمایند. در ادامه، ارزیابی فنی و مالی متقاضیان استقرار در پارک انجام خواهد شد. در مرحله آخر نیز فرآیند انعقاد قرارداد واگذاری اراضی و استیجاری به شرکت‌های تایید شده، انجام خواهد شد.

راهنمای پذیرش و تکمیل فرم را می توانید در ویدئو زیر مشاهده نمائید

ضوابط و معیارها پذیرش در دوره رشد مقدماتی

(برای دیدن محتوای هر بخش، بر عناوین کلیک کنید)

o وجود حداقل دو نفر در تیم کاری که يک نفر از ايشان دارای مدرک دانشگاهی و یا مدرک مهارتی مرتبط با ايده محوری در تیم کاری ،بصورت تمام وقت فعالیت نمایند
o وجود تخصصهای فنی لازم برای اجرای ايده و تسلط بر ابعاد فنی و اجرايی در تیم کاری
o شناخت ادبیات اولیه حوزه کسب و کار برای اجرای ایده
o تطبیق سوابق مطالعاتی و تجربی اعضای تیم با موضوع ايده محوری
o وجود چشم انداز شخصی مناسب و اهداف فردی مرتبط
o وجود تعهد، انگیزه و پیگیری در تیم برای اجرای ايده محوری

o نوآورانه و فناورانه بودن
o مبتنی بر نیاز بازار (داشتن بازار مناسب)
o امکانپذيری فنی و اجرايی
o امکانپذيری اقتصادی
o امکان تامین مواد اولیه و تجهیزات با توجه به محدوديتهای زمانی دوره رشد مقدماتی و رشد
o در نظر گرفتن مزيتهای نسبی منطقه ای
o در نظر گرفتن ظرفیت و زير ساخت مرکز رشد


ضوابط و معیارها پذیرش در دوره رشد

(برای دیدن محتوای هر بخش، بر عناوین کلیک کنید)

o آنچه که برای شرايط تیم کاری در دوره رشد مقدماتی گفته شد
o وجود حداقل يک نفر نیروی تمام وقت مرتبط با زمینه کاری جزو سهامداران اصلی شرکت
o دارا بودن هويت حقوقی در قالب شرکت يا موسسه در مراجع قانونی

o آنچه که برای شرايط ايده محوری در دوره رشد مقدماتی گفته شد
o دستیابی به نمونه اولیه يا ارائه برنامه عملیاتی جهت رسیدن به محصول

o تشريح و توجیه فناوری و نوآوری طرح
o ارائه بوم کسب و کار
o ارائه برنامه اجرايی زمان بندی شده
o ارائه طرح تجاری (BP) واقع بینانه


ضوابط و معیارها پذیرش در دوره موسسات

(برای دیدن محتوای هر بخش، بر عناوین کلیک کنید)

داشتن حداقل3 نفر نيروي تمام وقت با مدرک کارشناسي و بالاتر در لیست بیمه
• دارا بودن متوسط فروش دو سال آخر حداقل به میزان حد نصاب معاملات متوسط طبق اظهارنامه مالیاتی
• دارا بودن برنامه کاري واقع¬بينانه
• فعاليت فناورانه درحوزه¬هاي کاري مورد توجه پارک
• دارا بودن هويت حقوقی در قالب شرکت يا موسسه در مراجع قانونی
• دارا بودن بلوغ سازمانی و مالی
• وجود فعالیت های مبتنی بر تحقیق و توسعه در شرکت


ضوابط و معیارها پذیرش در واحد های خدماتی

(برای دیدن محتوای هر بخش، بر عناوین کلیک کنید)

دارا بودن تيم کاري با توانايي علمي و تخصصي متناسب با فعاليت شرکت
• ارائه خدمات در زمينه هاي متناسب با نياز پارک و شرکتهاي مستقر
• دارا بودن سوابق اجرايي قوي و حسن شهرت
• داشتن برنامه قابل قبول جهت تعامل مؤثر با پارک و شرکتهاي مستقر
• دارا بودن مزيت رقابتي در ارائه خدمت
• دارا بودن هويت حقوقی در قالب شرکت يا موسسه در مراجع قانونی


جهت پذیرش اولیه لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید