پارک علم وفناوری قزوین به مناسبت هفته جهانی برگزار می کند:

آشنایی با دکتر کاوه فرهادی:

  • دکتری کارآفرینی با گرایش مدیریت تکنولوژی
  • کارشناسی ارشدMBA،باگرایش مدیریت تکنولوژی

 

علوم بومی

دکتر کاوه فرهادی-چگونه با آموختن از علم جهانی میتوان علم بومی خلق کرد.

مدیریت دانش

دانش ضمنی-دانش عینی

 

 

یاریگری همگرا -واره-کاوه فرهادی-قسمت اول

چهازشنبه دهم خرداد ۹۶ ، برنامه “ماه نشان”-شبکه افق

یاریگری همگرا -واره-کاوه فرهادی-قسمت پایانی

چهازشنبه دهم خرداد ۹۶ ، برنامه “ماه نشان”-شبکه افق