شورای پارک

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش شغل فعلی
مصطفی مافی دکتری مهندسی مکانیک رئیس پارک علم و فناوری قزوین
علی فضلوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی کل کشور
سید ابوالحسن نائینی دکتری مهندسی عمران(پی و خاک) رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجید قدیری دکتری مهندسی مکانیک مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ابوالفضل یاری دکتری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
محمدمهدی امام جمعه دکتری معاون فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین
ایرج چگینی مدیرعامل شرکت مبین اتصال آسمان
مجید آهنگریان دکتری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان قزوین

وظایف شورای پارک

    1. تدوین سیاست­ها و اولویت‌بندی زمینه‌های فعالیت پارک در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امناء

    2. تصویب درخواست‌های پذیرش جهت استقرار واحدهای فنّاوری در پارک

    3. تصویب طرح ایجاد مراکز رشد واحدهای فنّاوری و مراکز خدمات علمی و فنّاوری و دیگر مراکز مورد نیاز جهت ارائه به سازمان موسس