شورای مرکز رشد جامع

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش سمت
معصومه نیکونژاد کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک رئیس شورا مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری
حمید کاریاب دکتری بهداشت محیط مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا کشاورز قاسمی کارشناسی ارشد جامعه شناسی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان
رضا صفاری کارشناسی ارشد مهندسی صنایع معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان
عبدالقهار ناصحی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بخش خصوصی
مجید قدیری دکتری مکانیک مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

۱ تصویب خط مشی، سیاست­های مالی و علمی مرکز رشد

۲ پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت­های مرکز رشد به هیات امناء

۳ تائید تراز مالی و (حساب سودوزیان) سالانه مرکز رشد براساس شاخص­های مصوب جهت ارائه به هیأت امناء

۴ تائید آیین نامه­های اجرائی مرکز رشد

۵ تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

۶ بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

۷ پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس

۸ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری