واحدهای خدماتی مستقر

نام شرکت خدمات دهنده مستقر در پارک

عنوان خدمت

شرکت کارآفرینان حامی البرز

خدمات مالی(بیمه، مالیاتی، حسابداری و …)

شرکت نیک پندار شریف

خدمات تجاری سازی( مشاوره BP، بازاریابی، تحقیقات بازار و …)

شرکت نوفن حامی البرز

خدمات مالکیت فکری(ثبت اختراع، ثبت علائم تجاری و …)

شرکت آریا پژوهش یکتا

خدمات بازاریابی شبکه ای

شتابدهنده هوشمند سلامت

شتابدهی در حوزه سلامت دیجیتال