این سرویس ویژه نظرسنجی دوره های برگزار شده در پارک علم وفناوری قزوین می باشد(محتوای این صفحه در بازه های زمانی تغییر می کند)

نظر سنجی فعال: دوره توانمندسازی شرکت های دانش بنیان با همکاری صندوق پژوهش و فناوری

راهنما: لطفا صرفا در نظر سنجی دوره هایی شرکت نمایید که در جلسه مشاوره آن را حضور داشته اید: