نشست معاون فرهنگی و آموزشی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با سرپرست مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین

فاطمه نسخه‌چی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با فضه الزهرا عبدالرزاقی سرپرست مرکز رشد و مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری قزوین در خصوص تعاملات و همکاری های بیشتر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این نشست سرپرست مرکز رشد و مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری قزوین ضمن خیر مقدم و بیان پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در پارک علم و فناوری قزوین پرداخت و در راستای ادامه و افزایش همکاری های فی مابین به بیان نقطه نظراتی را عنوان کرد.

فضه الزهرا عبدالرزاقی در ادامه همچنین دستاوردهای پارک علم و فناوری در عرصه های مختلف را بازگو کرد و این پارک را سرشار از پتانسیل و ظرفیت در زمنیه های مختلف اعلام کرد.

در پایان این جلسه، اصلاح مفاد تفاهم نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


64646

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • بنیاد شهید
  • مرکز رشد
  • فناوری