تفاهم نامه همکاری في ما بين پارك علم و فناوري قزوين و موسسه آموزش عالی کار استان

تفاهم نامه همکاری في ما بين پارك علم و فناوري قزوين و موسسه آموزش عالی کار استان صبح امروز دوشنبه 18 تیرماه با امضای طرفین رسید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، نظر به توسعه حمایتهای پارک علم و فناوری قزوین از جامعه نخبگان و فرهیختگان استان به ویژه اساتید و دانشجویان نوآور، خلاق و نیز بهرهمندی از توان علمی، فنی و زیرساختهای موسسه آموزش عالی کار قزوین در جهت تحقق اهداف و سیاستهای کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایجاد زمینههای همکاری و ارائه خدمات علمی، فنی و گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی، این تفاهم نامه فی ما بین موسسه آموزش عالی کار قزوین و پارک علم و فناوری قزوین، به امضا رسید.

همکاری در  امور کانون شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری در موسسه به منظور اثبات و کارا نمودن ایده‌های علمی و شکوفایی ایده‌های خلاقانه از طريق ارائه مشاوره‌های علمی، فنی و تخصصی، استفاده از تجهیزات، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و برگزاری دوره‌های آموزشی و تامین منابع اطلاعات علمی و فنی موضوع این تفاهم نامه می باشد.

همچنین در جهت استفاده‌ی بهینه و موثر از امکانات، قابلیت‌ها و سرمایه‌های علمی و صنعتی موجود در کشور، همچنین در جهت ایجاد زمینه‌های همکاری بین مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری و به منظور شناسایی و رفع نیازها، مشکلات، محدودیت‌ها، چالش‌ها و موانع مهم در مسیر توسعه‌ی پایدار، طرفین از اهداف مهم این تفاهم نامه بشمار می رود.


452525252
656565

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • دانشگاه کار
  • الوند
  • شهرستان البرز