هماهنگی حضور شرکت های دانش بنیان و فناور استان  در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان قزوین در اربیل عراق

هماهنگی و کارشناسی کمیسیون کسب و کار های نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی قزوین شنبه ،شانزدهم تیرماه در اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان، احمدی معاون اجرایی اتاق بازرگانی وبابایی سرپرست معاونت فناوری پارک علم و فناوری قزوین، برومند دبیر اجرایی اتاق بازرگانی و غفوری نائب رئیس کمیسیون کسب و کار های نوین و دانش بنیان  در این جلسه حضور داشتند.

احمدی معاون اجرایی اتاق بازرگانی به اهمیت برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان قزوین در اربیل عراق در خصوص توسعه صادرات محصولات تولیدی و دانش بنیان و فناور وجزئیات این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی قزوین جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور و همچنین ایفای نقش موثر آنها در توسعه صادرات استان قزوین پاویونی جهت معرفی ظرفیت ها، دستاوردها و محصولات شرکت های دانش بنیان و فناور در نظر گرفته است .

درادامه بابایی سرپرست معاونت فناوری پارک علم و فناوری قزوین ضمن تشریح توانمندی های شرکت های دانش بنیان و فناور  استان قزوین را در زمینه های مختلف فناوری نوین، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت پاویون این کمیسیون و معرفی محصولات شرکت های دانش بنیان و فناور استان می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات محصولات این شرکت ها داشته باشد.

در پایان با توجه به مباحث  مطرح شده مقرر گردید حضور فعال شرکت های دانش بنیان و فناور در نمایشگاه توانمندی صادراتی استان قزوین در اربیل عراق  توسط کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی و پارک علم و فناوری قزوین پیگیری شود.برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • اتاق بازرگانی قزوین
  • نمایشگاه
  • صادرات
  • اربیل