استان قزوین، دبیرخانه ملی و هاب صنایع شیمیایی - شوینده کشور شد

رئیس پارک علم و فناوری قزوین گفت: با توجه به شناخت و سوابق واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در این مجموعه و با تاکید بر سند ملی آمایش سرزمین، به موجب حکمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری قزوین به عنوان دبیرخانه ملی و هاب زنجیره ارزش راهبردی فناوری های صنایع شیمیایی – شوینده کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین گفت : در راستای اعطای این عنوان، پارک علم و فناوری قزوین همچنین موظف به تحقق ماموریت هایی چون توسعه جریان اقتصاد دانش بنیان، تکمیل حلقه های زنجیره ارزش و زنجیره تأمین دارای مزیت رقابتی پایدار، توسعه فناوری های این صنعت با تمرکز بر شبکه سازی واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در این مجموعه و مرتبط به با این حوزه شده است.

وی با اشاره به اینکه استان قزوین همواره در تمامی حوزه ها از توانمندی و ظرفیت های بالقوه بسیاری برخوردار بوده است، اضافه کرد : تکمیل حلقه های زنجیره ارزش در استان قزوین می تواند این ظرفیت و توانمندی را در سطح استانی و ملی به منصه ظهور و بروز برساند.برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • ایران
  • صنعت
  • شوینده
  • شیمیایی