هوشمندسازی آبیاری دشت قزوین از طریق پروژه های دانش بنیان

رئیس پارک علم و فناوری قزوین در جلسه کمیته بهره وری استان، گفت : پیاده سازی شبکه هوشمند پایش کنترل آبیاری دشت قزوین از طریق پروژه های دانش بنیان، به عنوان اقدام پیشران استان در زمینه بهره وری آب باید بصورت یکپارچه صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین در جلسه ای که با حضور ستوده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، عطائی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، دقیقی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مستشاری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت طرح پایش هوشمند مصرف آب و با اشاره به وسعت پروژه و تاکید بر این که اجرای این طرح مستلزم در نظر گرفتن ردیف بودجه اجرایی است، افزود : بررسی و بازدید کارشناسی از شبکه آبرسان دشت قزوین انجام شده است و فازبندی مراحل اجرا و تقسیم کار بین دستگاه ها می تواند زیرساخت دیسپاچینگ موجود شرکت آب منطقه ای را بهبود بخشد.

وی افزود : نصب تجهیزات پایش بصری حداقل بر روی دریچه های اصلی شبکه در فاز اول، می تواند در مدیریت بهره برداری و توزیع بسیار موثر باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه هدف کلی طرح، هوشمندسازی کشاورزی با اولویت آب و در نهایت کنترل هوشمند طرح های کشت است، تصریح کرد : هوشمندسازی گلخانه ها و استفاده از ایستگاه های هواشناسی در همین راستا دارای اهمیت است.

رئیس پارک علم و فناوری قزوین  اجرای این پروژه را جزو اولویت های مهم استان دانست و گفت : در صورت تامین اعتبار، اجرای طرح تجهیز یکصد حلقه چاه تلفیقی، کانال اصلی و کانال های درجه یک و دو به سامانه رصد و پایش هوشمند توزیع بهره ور آب در مساحت 80 هزار  هکتار شبکه آبرسان دشت قزوین که یکی از مصوبات جلسه کمیته بهره وری استان قزوین بود.

انتهای پیام


546546
46465465
64654

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • دشت قزوین
  • آب
  • بهره وری
  • کشاورزی