دانش بنیان سازی زنجیره ارزش صنایع شوینده کشور توسط پارک علم و فناوری قزوین

رئیس پارک علم و فناوری قزوین در جلسه هماهنگی تدوین سند راهبردی زنجیره ارزش صنایع شیمایی، گفت : پتانسیل و قابلیت های استان قزوین در حوزه تولید بسیار است و در این حالی است که حدود 60 درصد تولیدات حوزه محصولات شوینده در استان قزوین انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین در جلسه ای که با حضور شفیعی مسئول زنجیره ارزش کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تیم همراه در محل پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد، ضمن بیان این مطلب که پارک علم و فناوری قزوین به عنوان دبیرخانه زنجیره ارزش در حوزه شوینده، آرایشی و بهداشتی در قزوین تعیین گردیده است، افزود : نیاز به ضرورت تدوین سند راهبردی این زنجیره یکی از مواردی است که به خوبی در استان قزوین حس می شود و برای هموار سازی آن حمایتی همه جانبه را می طلبد.

وی افزود : استان قزوین از پتانسیل های بسیاری در تمامی زمینه ها برخوردار است و می تواند حر ف های بسیاری برای گفتن داشته باشد و حوزه شوینده، آرایشی و بهداشتی در قزوین یکی از مواردی است که شرکت های تولیدی قزوین در این حوزه می توانند برای کشور پرچم داری کنند.

این مقام مسئول همچنین اظهار کرد : در حال حاضر حدود 70 درصد از صادرات محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی توسط واحدهای تولیدی مستقر در استان انجام می شود که استان قزوین در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد و این مهم خود، فرصتی مناسب برای تدوین زنجیره ارزش در سطح ملی می تواند ایجاد نماید.

در پایان این جلسه مقرر گردید با اولویت زمانی مناسب، تکمیل سند راهبردی استان قزوین انجام و مراحل نهایی شدن طرح با حضور معاون محترم وزیر عتف و در حضور کارگروه مربوطه پس از تصویب به استان ابلاغ گردد.

گفتنی است در پایان این جلسه مسئول زنجیره ارزش کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری قزوین  بازید کرد.

انتهای پیام


46464
465465
9464654
464646
+565++65

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • صنایع
  • شوینده
  • زنجیره ارزش