بازدید دانشجویی از پارک علم و فناوری قزوین

صبح امروز جمعی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی قزوین از پارک علم و فناوری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این بازدید مباحثی از قبیل تاریخچه پیدایش پارک ها، مراکز رشد، خدمات و مزایای حضور شرکت‌ها و هسته‌های فناور در این مراکز و کانون شکوفایی و خلاقیت و نقش آنها در توسعه کارآفرینی و خلاقیت توسط محمد عبداللهی، کارشناس اداره خدمات فنی و تخصصی پارک استان ارائه گردید.

عبداللهی در ادامه با بیان مطالبی پیرامون لزوم گرایش نسل‌های آینده به اقدامات کارآفرینانه و ایده‌پردازی، تصریح کرد: این بازدیدها می‌تواند یک روش بسیار مؤثر و تأثیرگذار در شکل‌گیری ذهنیت خلاق در بین کارآفرینان باشد.

کارشناس اداره خدمات فنی و تخصصی پارک علم و فناوری قزوین همچنین با ارائه توضیحاتی درخصوص بخش‌های مختلف پارک استان، به بیان مدل حمایتی این مرکز از پرورش ایده تا درنهایت راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک برای بازدیدکنندگان پرداخت.


6465465465
46546

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • بازدید
  • تور پیشرفت
  • تور فناوری
  • ایران