بیست و چهارمین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات شهید اسکندری نژاد این مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه با پذیرش شرکت های «شفق نگار زرفام»، «فرش تا عرش قاصدک کارمانیا»، «مواد مهندسی مکرر» و تمدید شرکت های «رایان ایده نگاران همگام»، «شتاب دهنده علم و فناوری حکمت» و «تولیدی و طراحی آرتام پویش» موافقت گردید.


46465
64465

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • مرکز رشد
  • پذیرش