آگهی فراخوان مناقصه عمومی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

پارک علم و فناوری قزوین (مناقصه گذار)

پارک علم و فناوری قزوین درنظر دارد انجام پروژه خدمات عمومی را از محل اعتبارات بودجه ملی(بودجه پارک علم و فناوری) مطابق مشخصات مشروحه ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از مورخ 1403/01/20 از ساعت 09:00 تا مورخ 1403/01/27  از طریق دانلود فایل اسناد مناقصه از سایت ملی مناقصات و سامانه ستاد(تدارکات الکترونیک دولت) اقدام نمایند.

 ميزان سپرده: 1.300.000.000ریال       مدت پيمان : 12ماه   نوع مناقصه: یک مرحله ای            

تامین اعتبار: از محل بودجه ملی(بودجه پارک علم و فناوری) می باشد .  

مهلت بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 09:10روز شنبه مورخ 1403/02/08 در سامانه تدارکات دولت بارگذاری گردد.

تاریخ بازگشایی: شنبه، ساعت 09:15 مورخ 1403/02/08 می باشد.

نشانی مناقصه گذار: بلوار شهید چگینی، کیلومتر 2 جاده باراجین، پارک علم و فناوری قزوین

تلفن تماس: 33697200-028 برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • مناقصه