بازدید دانش‌آموزی از پارک علم و فناوری قزوین در قالب تور پیشرفت

صبح سه شنبه جمعی از دانش آموزان هنرستان غیاثوند شهر مهرگان از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این بازدید مباحثی از قبیل تاریخچه پیدایش پارک ها، مراکز رشد، خدمات و مزایای حضور شرکت‌ها و هسته‌های فناور در این مراکز و کانون شکوفایی و خلاقیت و نقش آنها در توسعه کارآفرینی و خلاقیت توسط طیب اسکندری نژاد، مدیر روابط عمومی و اموربین الملل پارک استان ارائه گردید.

اسکندری نژاد در ادامه با بیان مطالبی پیرامون لزوم گرایش نسل‌های آینده به اقدامات کارآفرینانه و ایده‌پردازی، تصریح کرد: این بازدیدها می‌تواند یک روش بسیار مؤثر و تأثیرگذار در شکل‌گیری ذهنیت خلاق در بین دانش آموزان باشد.

مدیر روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین همچنین با ارائه توضیحاتی درخصوص بخش‌های مختلف پارک استان، به بیان مدل حمایتی این مرکز از پرورش ایده تا درنهایت راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک برای بازدیدکنندگان پرداخت.

 


665465
6465465
6465465
465465465

برچسب‌ها :
  • پارک علم وفناوری قزوین
  • بازدید
  • تورفناوری
  • تور پیشرفت