بازدید مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری از خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه قزوین

کبری علیخانی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری صبح دوشنبه از خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، صبح دوشنبه مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ کبری علیخانی؛ مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری از خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد.

در این بازدید هومان بابا اولادی؛ مدیر خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه به معرفی فعالیت های متنوع موجود در حوزه صنایع خلاق در مرکز پرداخت.  

کبری علیخانی نیز ضمن حضور در واحدهای مستقر و فضای کار اشتراکی با نوع فعالیت تیم ها و افراد آشنا و از نزدیک در جریان دغدغه های آنان قرار گرفت.

فضه الزهرا عبدالرزاقی؛ مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین در ادامه خاطر نشان کرد، مهمترین موضوعی که در حوزه صنایع خلاق می توان به آن توجه کرد ایجاد تیم تخصصی تجاری سازی با همکاری ارگان های مرتبط می باشد.

همچنین هومان بابااولادی به موضوع معافیت مالیاتی، تسهیل شرایط ثبت شرکت و حمایت های مالی از تیم های نوپا در حوزه صنایع خلاق اشاره نمودند.

در پایان علیخانی، ضمن استقبال از فعالیت تیم ها و افراد و حمایت از خانه خلاق،  خواستار همکاری در زمینه های مرتبط و خلاقانه شد.


646468
446468
64646
4664654
6465465

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • سعد السلطنه
  • خانه خلاق