برگزاری دوره های آموزشی پردازش تصویر و اینترنت اشیاء

دوره آموزشی کاربرد فناوری اینترنت اشیاء در صنایع خرد و متوسط و کاربرد فناوری پردازش تصویر برای تشخیص اصالت اثر و علائم در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دوره های آموزشی با همکاری شرکت پایشگران هوشمند و شرکت شهرک های صنعتی قزوین برگزار گردید.برچسب‌ها :
  • پارک_علم_فناوری_قزوین
  • قزوین
  • خبر
  • رویداد
  • مرکز_رشد
  • نوآوری