مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین منصوب شد

رئیس پارک علم و فناوری قزوین با صدور حکمی مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین را منصوب کرد.

جعفری احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین طی حکمی "فضه الزهرا عبدالرزاقی"  را به عنوان مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

سرکار خانم فضه‌الزهرا عبدالرزاقی
با سلام و احترام؛
   با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده سرکار عالی و با استناد به جلسه هیات اجرایی مورخ 1402/07/30 به موجب این حکم به عنوان "مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین" منصوب می‌شوید.
 امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری همکاران محترم آن حوزه در راستای اجرایی سازی سیاستها و اهداف عالی پارک علم و فناوری موفق و موید باشید. انتظار می‌رود موارد زیر در برنامه کاری مرکز رشد جامع کارسازی و اجرایی گردد:
برنامه‌ریزی برای مرکز رشد جامع متناسب با برنامه‌های بلند مدت پارک
نظارت بر عملکرد واحدهای فناور و تصمیم گیری در مورد ادامه یا قطع حمایتهای مرکز رشد
نظارت عالیه بر حسن ارائه خدمات به واحدهای فناور
انجام امور صدور مجوز فناوری برای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
ارائه پیشنهاد در خصوص اصلاح فرآیندهای مرکز رشد
ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای فناور در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری‌سازی
فراهم آوردن شرایط و امکانات استفاده از مشاوران، کارشناسان و شرکت‌های کارگزاری در چارچوب قوانین و مقررات
برنامه‌ریزی توسعه مراکز رشد مشترک عمومی و تخصصی
هماهنگ سازی امور توسعه‌ای و سیاستی مراکز رشد مشترک با مرکز رشد جامع پارک
نظارت و ارزیابی فعالیت‌های واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد جامع و مراکز رشد مشترک یا اقماری شهرستان‌ها
برنامه‌ریزی توسعه کانونهای شکوفایی خلاقیت و مراکز نوآوری

جعفر احمدی
رئیس پارک علم و فناوری قزوینبرچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • انتصاب
  • مرکز رشد