سومیـن کنـفرانس ملی انـجمن علمی پـارک های فنـاوری و سازمان های نـوآوری ایـران برگزار شد

سومیـن کنـفرانس ملی انـجمن علمی پـارک های فنـاوری و سازمان های نـوآوری ایـران به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، سومیـن کنـفرانس ملی انجمن علمی پـارک‌های فنـاوری و سازمان‌های نـوآوری ایـران با عنـوان "تـوسعه نـوآوری منطقه‌ای؛ نـقش دولـت، دانـشگاه، بـخش خصوصی و جـامعه" به صورت حضوری و بـا مشارکت پـارک‌های علم و فنـاوری، مراکز رشد، مراکز نـوآوری و سازمان‌های نـوآوری و با سخنـرانان بـرجسته داخلی و بیـن‌المللی در تاریخ‌های 17 و 18 آبـان 1402 در شهر تـاریـخی یـزد بـرگزار شد.

از پارک علم و فناوری قزوین به عنوان حامی این کنفرانس ملی تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است در این کنفرانس جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین، مسعود بابایی سرپرست معاونت فناوری، مهد ملایی رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی و سبحان عطائی سرپرست امور موسسات این مجموعه نیز حضور داشتند.

 


65654654

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • پارک یزد
  • انجمن علمی