بیستمین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

بیستمین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای این شورا در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد این مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، به استناد بند ب ماده 5 آیین‌نامه پذیرش واحدهای فناور، با پذیرش شرکت  راد صنعت دریایی خلاق  با ایده محوری "  تعمیر خط لوله دریایی " در دوره رشد موافقت گردید

همچنین به استناد ماده 6 آیین‌نامه خروج واحدهای فناور در پارک علم و فناوری، با خروج موفق شرکت  فناوری یکپارچه نامی  از دوره رشد مقدماتی موافقت گردید و به استناد بند  ب ماده 5 آیین‌نامه پذیرش واحدهای فناور، با پذیرش این شرکت با ایده محوری " نرم افزار مالی و منابع انسانی ابری " در دوره رشد موافقت گردید.

و به استناد بند ب ماده 5 آیین‌نامه پذیرش واحدهای فناور، با پذیرش شرکت  وبکو امیرکبیر  با طرح محوری "  دستگاه تستر رله‌های حفاظتی " در دوره موسسات موافقت گردید.

پس از ارائه گزارش وضعیت شرکت آریا پژوهش یکتا به شورای پذیرش، به استناد ماده 6 آیین‌نامه خروج واحدهای فناور در پارک علم و فناوری با خروج موفق شرکت از دوره رشد موافقت گردید.

پس از ارائه گزارش وضعیت شرکت گسترش زیست فناوری آوین به شورای پذیرش، اعضای شورا به استناد بند ب ماده 5 آیین نامه پذیرش واحدهای فناور در پارک علم و فناوری، با تمدید قرارداد کسب و کار سال سوم شرکت از تاریخ پایان قرارداد کسب و کار سال قبل در دوره رشد موافقت گردید.

پس از ارائه گزارش وضعیت شرکت کاوشگران علوم کیمیای پارس به شورای پذیرش، اعضای شورا به استناد بند ب ماده 5 آیین نامه پذیرش واحدهای فناور در پارک علم و فناوری، با تمدید قرارداد کسب و کار سال دوم شرکت از تاریخ پایان قرارداد کسب و کار سال قبل در دوره رشد موافقت گردید.


654644
4546465
446546

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • شورای پذیرش
  • فناوری