ارتقاء رتبه پارک علم و فناوری استان قزوین از سطح3 به سطح 2

پس از بررسی های صورت گرفته از سوی شورای گسترش آموزش عالی کشور، پارک علم و فناوری قزوین از سطح سه به سطح دو ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این ارتقاء در راستای بررسی اطلاعات دریافت شده، جمع بندی نظرات اعضای کارگروه تخصصی فناوری و بازدید میدانی و تایید صورت گرفته از سوی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بازدید میدانی انجام شده از سوی کارشناسان معاونت فناوری و نوآوری و مطرح شدن مجموعه فعالیت های پارک در کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری شورای گسترش آموزش عالی کشور  با ارتقای پارک علم و فناوری قزوین  از سطح 3 به سطح 2 موافقت گردید.

گفتنی است متن این موافقت نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر احمدی

رئیس محترم پارک علم وفناوری قزوین

با سلام واحترام،

به استحضار می رساند، به استناد دستورالعمل گروه بندی پارک های علم و فناوری مصوب جلسه شماره 926 مورخ 99/02/28 شورای گسترش آموزش عالی، پس از بررسی اطلاعات دریافت شده،  جمع بندی نظرات اعضای کارگروه تخصصی فناوری مورخ 1401/09/14 و بازدید میدانی انجام شده توسط کارشناسان معاونت از مجموعه فعالیت های پارک و مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آبیک مورخ 1402/05/22، موضوع در جلسه کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری شورای گسترش آموزش عالی مورخ 1402/05/28 مطرح و با توجه به نقطه نظرات مطرح شده توسط اعضای کمیسیون، با قرارگیری «پارک علم و فناوری قزوین» در گروه دو بعنوان پارک علم و فناوری در حال توسعه، موافقت بعمل می آورد.

سجاد محمدعلی نژاد

معاون فناوری و نوآوری

وزارت علوم، تحقیات و فناوری


4466
4453434
434343
34343
434343

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • ارتقای رتبه
  • وزارت علوم
  • ایران