دیدار های عمومی ریاست پارک علم وفناوری استان قزوین در روزهای سه شنبه ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.درخواست هایی که تا ساعت 12 روز دوشنبه از طریق فرم زیر ثبت شده باشد امکان حضور در روز سه شنبه همان هفته را خواهند داشت.

پس از ارسال فرم،اطلاعات ارسال شده در CRM پارک علم وفناوری قزوین ثبت شده و ساعت ملاقات به شما اطلاع داده خواهد شد. در صورتی که تعداد درخواست ها به نحوی باشد که امکان برگزاری همه ملاقات ها مقدور نباشد، برای هفته بعد هماهنگی صورت می پذیرد.

جهت درخواست دیدار عمومی با ریاست پارک علم وفناوری قزوین فرم زیر را تکمیل نمایید.