جهت دریافت گزارش عملکرد سال 1396 پارک علم و فناوری استان قزوین روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

جهت دریافت گزارش عملکرد سال 1395 پارک علم و فناوری استان قزوین روی تصویر زیر کلیک نمایید.