دوره آموزشی ترفندهای اکسل در حسابداری

دوره آموزشی ترفندهای اکسل در حسابداری
پنجشنبه 26 مردادماه ساعت 7:30
سازمان آموزش و پژوهش استان قزوین