وبینار آشنایی با طرح جذب دستیار فناوری

●افزایش مهارت‌ها و استعدادهای دانشجویان
●ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانشجویان
●افزایش اثربخشی دانشجویان و جلوگیری از خروج نخبگان
●تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان با تامین نیروی انسانی متخصص

شنبه 10 تیر 1402
 ساعت 10 صبح

لینک ورود:
https://www.skyroom.online/ch/qstp/amoozesh2