رویداد فناورانه صنعت موتور سیکلت

مرکز نوآوری و پژوهشگاه گیربکس ایران با همکاری پارک علم و فناوری قزوین برگزار می‌کند:

رویداد فناورانه صنعت موتور سیکلت با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان