مرکز مالکیت فکری

مرکز مالکیت فکری

شناسنامه دوره
  • مقطع رشد:رشد
  • زمان آموزش: 360 دقیقه
  • بازدید: 952
قیمت دوره
  • قیمت آزاد:200000 تومان
  • شرکت های فناور:0 تومان
  • شرکت های دانش بنیان:0 تومان
کمپین تخصصی توانمندسازی(مشاوره/ آموزش)

کمپین تخصصی توانمندسازی(مشاوره/ آموزش)

درباره دوره

مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری قزوین
کمپین تخصصی توانمندسازی(مشاوره/ آموزش) در حوزه مالکیت فکری را ویژه شرکت های استان قزوین برگزار می نماید.

لینک ثبت نام:
وِیژه شرکت های دانش بنیان: https://ghazal.inif.ir
ویژه سایر شرکت ها: https://bizservices.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33651501-028 و یا 33697200-028 داخلی 312 تماس حاصل فرمایید