پارک علم وفناوری استان قزوین

  • قزوین.بلوار شهید چگینی .کیلومتر 2 جاده باراجین

  • 028-33697200

  • 02833697201

  • info@qstp.ir

  • کد پستی 3471991984

مرکز رشد جامع استان

  • بلوار نخبگان .کیلومتر 2 جاده باراجین

  • 028-33697200

  • 02833697201

  • incubator@qstp.ir

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 2 + 48 =