محمد  مردانی

محمد مردانی

مدیرعامل

  • نام برند :
  • سال تاسیس :
  • تعداد پرسنل :
  • حوزه فناوری : سایر
  • نوع شرکت:
محمد  مردانی

فراسو بوم گيتي

فراسو بوم گيتي

حوزه فعالیت شرکت

سایر

معرفی شرکتمحصولات شرکت‌