حمید نصرت آقایی

حمید نصرت آقایی

مدیرعامل

 • نام برند :
 • سال تاسیس :
 • تعداد پرسنل :
 • حوزه فناوری : خدمات تجاری‌سازی
 • نوع شرکت:
 • دفتر مرکزی : ،
 • کارخانه :
 • شماره تماس :
 • شماره موبایل : 09213908459
 • پست الکترونیکی : artpartmlm@gmail.com
 • آدرس اینترنتی :
حمید نصرت آقایی

آریا پژوهش یکتا

آریا پژوهش یکتا

حوزه فعالیت شرکت

خدمات تجاری‌سازی

معرفی شرکتمحصولات شرکت‌