حمید مهرتاش

حمید مهرتاش

مدیرعامل

 • نام برند :
 • سال تاسیس :
 • تعداد پرسنل :
 • حوزه فناوری : وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
 • نوع شرکت:
 • دفتر مرکزی : ،
 • کارخانه :
 • شماره تماس :
 • شماره موبایل : 09126819381
 • پست الکترونیکی : hamid.mehrtash@yahoo.com
 • آدرس اینترنتی :
حمید مهرتاش

سلامت محور مبین ایرانیان

سلامت محور مبین ایرانیان

حوزه فعالیت شرکت

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

معرفی شرکتمحصولات شرکت‌