متین السادات   لشگری

متین السادات لشگری

مدیرعامل

  • نام برند :
  • سال تاسیس :
  • تعداد پرسنل :
  • حوزه فناوری : مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
  • نوع شرکت:
متین السادات   لشگری

آریا ایده پژوه قزوین

آریا ایده پژوه قزوین

حوزه فعالیت شرکت

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

معرفی شرکتمحصولات شرکت‌