حسین  عسگری

حسین عسگری

مدیرعامل

  • نام برند :
  • سال تاسیس :
  • تعداد پرسنل :
  • حوزه فناوری : سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
  • نوع شرکت:
حسین  عسگری

درنيکا الکترونيک کاسپين

درنيکا الکترونيک کاسپين

حوزه فعالیت شرکت

سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

معرفی شرکتمحصولات شرکت‌