مهدی  محرم پور

مهدی محرم پور

مدیرعامل

 • نام برند :
 • سال تاسیس :
 • تعداد پرسنل :
 • حوزه فناوری : کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی
 • نوع شرکت:
 • دفتر مرکزی : ،
 • کارخانه :
 • شماره تماس :
 • شماره موبایل : 09127884596
 • پست الکترونیکی : m62.mahdi@yahoo.com
 • آدرس اینترنتی :
مهدی  محرم پور

دانش محور آرتاخه

	 دانش محور آرتاخه

حوزه فعالیت شرکت

کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

معرفی شرکت