علی رشید  شمخال

علی رشید شمخال

مدیرعامل

  • نام برند :
  • سال تاسیس :
  • تعداد پرسنل :
  • حوزه فناوری : خدمات تجاری‌سازی
  • نوع شرکت:
علی رشید  شمخال

ايده سازان اقتصاد سپنتا

ايده سازان اقتصاد سپنتا

حوزه فعالیت شرکت

خدمات تجاری‌سازی

معرفی شرکتمحصولات شرکت‌