محمود  کوشیار

محمود کوشیار

مدیرعامل

  • نام برند :
  • سال تاسیس :
  • تعداد پرسنل :
  • حوزه فناوری : مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
  • نوع شرکت:
محمود  کوشیار

کوشا گیتی نگار آسیا

کوشا گیتی نگار آسیا

حوزه فعالیت شرکت

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

معرفی شرکتمحصولات شرکت‌