بایگانی دسته‌ی: اخبار مرکز رشد جامع

هفتاد و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد برگزار شد

هفتاد و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صبح شنبه 6مهر1399 در سالن شهید اسکندری نژاد مجموعه پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضاء برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین، در ابتدا با پذیرش شرکت گیتی پرداز اردیبهشت نو آفرین در مقطع رشد […]

زبان سایت »