بایگانی دسته‌ی: کانون های شکوفایی و خلاقیت

کانون شکوفایی خلاقیت

کانون شکوفایی خلاقیت واحدی است که به عنوان چشم بینای پارک علم و فناوری جهت شناسایی، جذب، حمایت و هدایت ایده های خلاقانه، نوآورانه و کاربردی در سراسر استان ذیل مرکز رشد جامع پارک فعالیت می کند. مخاطبین کانون شکوفایی خلاقیت دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و صاحبان ایده می باشند. اهداف کانون : […]

زبان سایت »