بایگانی دسته‌ی: دسته بندی نشده

هشتاد و یکمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

هشتاد و یکمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صبح یک شنبه 9 اسفند در سالن شهید اسکندری نژاد مجموعه پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضاء برگزار شد. له گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین، مرکز رشد در راستای هدف خود جهت پشتیبانی و حمایت از […]

زبان سایت »