بایگانی دسته‌ی: تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری با صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان

طبق آیین نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 8/6/1394″، تفاهم نامه ای فی مابین صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان و پارک علم و فناوری قزوین منعقد گردید.

زبان سایت »