یازدهمین نشست شورای مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم وفناوری منطقه 4 کشور برگزار شد.

در این نشست بر ارتقاء علمی و تخصصی روابط عمومی‌های دانشگاه ها، عینی کردن دستاورد‌های حوزه روابط عمومی، ایجاد تعامل دو سویه بین دانشگاه‌ها و مخاطبان در راستای اهداف عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا یازدهمین نشسست شورای روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم وفناوری منطقه 4 کشور با حضور دکتر عبدالهی نژاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار  شد.

در این نشست یک روزه که مهندس پیله ور مدیر روابط عمومی پارک علم وفناوری قزوین نیز حضور داشت، اعضاء ضمن تاکید بر ارتقاء علمی و تخصصی روابط عمومی های دانشگاههای وزارت علوم ، دستیابی به دستاوردهای بیشتر در حوزه روابط عمومی به جهت ایجاد تعامل دو سویه بین دانشگاهها و مخاطبان و افزایش نقش تاثیرگزاری رسانه بر مخاطب در راستای توسعه و پیشبرد اهداف عالی وزارت علوم و در رأس آن مقام محترم وزارت را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست ضمن تاکید بر اصلاح ساختار روابط عمومی دانشگاه‌ها گفت: افزایش توان همکاران روابط عمومی، موجب بهبود عملکرد کلی دانشگاه می‌شود. عبدالهی نژاد از قول مساعد وزیر علوم، برای افزایش اختیارات روابط عمومی‌ها نیز خبر داد.

زبان سایت »