گزارش تصویری پیشرفت پروژه ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری قزوین

ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری قزوین جهت استقرار واحدهای فناور در چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، احداث ساختمان چند مستأجره با توجه به جانمایی و تعریف فضاهای کالبدی در طرح جامع، جهت استقرار 150 واحد فناور به مساحت بالغ بر 6400 متر مربع در پنج طبقه ساخته شده است. طبق برنامه زمانبندی شده، این پروژه در مراحل پایانی خود به سر می برد و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی بیش از 96 درصد در حال اجرا می باشد. همزمان با این طرح، پروژه محوطه سازی مربوط به ساختمان چند مستأجره شامل اجرای بلوار اصلی پارک علم و فناوری، محوطه سازی و ایجاد فضای سبز و پارکینگ مربوطه در حال اجرا می باشد.  
زبان سایت »