گزارش تصویری پیشرفت پروژه ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری قزوین

پروژه ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری قزوین در مراحل پایانی خود به سر می برد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، با توجه به پیشرفت پروژه ساختمان چند مستاجره پارک علم وفناوری، این پروژه به زودی افتتاح خواهد شد همزمان با این طرح، پروژه محوطه سازی مربوط به ساختمان چند مستأجره شامل اجرای بلوار اصلی پارک علم و فناوری، ایجاد سر درب ورودی، محوطه سازی و ایجاد فضای سبز و پارکینگ مربوطه در حال اجرا می باشد.    
زبان سایت »