گزارش تصویری نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار

دکتر گرجی رئیس پارک علم و فناوری و دبیر برگزاری جشنواره ایده های برتر  استان در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گفت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت حدود 1000 متر مربع با حضور 20 دستگاه اجرایی استان و در 25 غرفه دایر شده است.
زبان سایت »