نشست صمیمانه واحدهای فناور مرکز رشد با رئیس و مدیران ستادی پارک علم و فناوری قزوین

 نشست صمیمانه واحدهای فناور مرکز رشد با حضور رئیس و مدیران ستادی پارک در روز شنبه 24 خرداد 99 در سالن همایش های شهید رجایی پارک علم  وفناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این نشست مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین ضمن بیان برنامه ها و سیاست های پارک در راستای توسعه فضای فیزیکی، از تفاهمات صورت گرفته با شرکت شهرکهای صنعتی استان سخن گفت. وی با بیان اینکه هر واحد فناور، یک نماینده پارک می باشد افزود: خواستار همیاری واحدها در شناساندن پارک، فعالیتها و خدمات آن هستیمو از واحدهای فناور فعال در حوزه تولید محصولات مقابله با کرونا تقدیر میکنم. در ادامه واحدهای فناور نیز به بیان دیدگاهها و خواسته های خود پرداختند. از جمله مطالبات واحدها، ایجاد امکان واگذاری اراضی پارک به واحدهای فناور جهت توسعه فعالیت، افزایش خدمات و حمایتهای پارک در حوزه فروش محصولات، انعقاد قراردادهای پژوهشی، بهبود خدمات رفاهی و تفریحی و … بود. در ادامه معصومه نیکونژاد مدیرمرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین به بیان برنامه های مرکز رشد در توسعه شبکه واحدهای فناور داخل مرکز رشد و سایر مراکز رشد استان و معرفی و شناساندن توانمندیها و ظرفیت های ایشان در قالب برگزاری نشست های انتقال تجربه، اتاق سرمایه گذاری، نشست با صاحبان صنایع، برگزاری مراسم رونمایی اختصاصی برای محصولات جدید واحدها، برگزاری مراسم دورهمی ورود برای معرفی، تشکیل جلسات کارگروههای مشورتی تخصصی واحدها و نشست های صمیمانه واحدها پرداخت. در پایان این جلسه مهدی نصراللهی معاون پشتیبانی و قائم مقام پارک نیز به پرسشهای واحدها در زمینه فضا و خدمات پارک پاسخ داد.  
زبان سایت »