کاشت 400 اصله نهال در پارک علم و فناوری قزوین با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

کاشت 400 اصله نهال در پارک علم و فناوری قزوین با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، مراسم کاشت 400 اصله نهال امروز سه شنبه 21 اسفند ماه 97 با حضور دکتر یوسف گرجی رئیس پارک علم و فناوری قزوین، مهندس اسدالهی مدیرکل و معاونین منابع طبیعی و آبخیزداری استان و جمعی از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.    
زبان سایت »