کارگاه آموزشی بسته بندی در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

کارگاه آموزشی بسته بندی با ارائه مهندس مازیار قاسم زاده سنگرودی در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،کارگاه آموزشی بسته بندی با ارائه مهندس مازیار قاسم زاده سنگرودی مدرس رسمی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. مهندس مازیار قاسم زاده سنگرودی،مدرس بسته بندی در این کارگاه تیراژ پایین، تنوع سایز و طرح، ناآشنایی با سیستم های مدرن بازاریابی و فروش، تعریف نشدن زنجیره تامین کالا و زنجیره فروش و نیاز به استانداردسازی را از جمله موانع و مشکلات بسته بندی در کشور بیان کرد. قاسم زاده سنگرودی حفاظت از مبدا تا مقصد، تسهیل حمل و نقل کالا، معرفی کالا وایجاد پل ارتباطی بهتر مشتری با محصول را از کارکردهای اولیه بسته بندی و تسهیل فرایند فروش،معرفی و تعیین جایگاه برند، ماندگار کردن خاطره خرید و استفاده از محصول، تسهیل بازشناسی کالا در فرایند تکرار خرید تعمیق تجربه کاربر از کالا و کمک به ایجاد حس خوب نسبت به کالا را نیز از کارکردهای ثانویه بسته بندی عنوان کرد. در ادامه این کارگاه به موضوعاتی از قبیل انواع چاپ و معیارهای انتخاب روش چاپ مناسب، معرفی نحوه اجرای چاپ برای هر متریال،مواد و چاپ و… پرداخته شد.
زبان سایت »